Marketing voor notarissen

Kansen voor innovatieve notarissen

De omzet van notariskantoren wordt voor een groot deel bepaald door ontwikkelingen op de woningmarkt. Vooralsnog is deze volop in beweging. Goed nieuws? Niet echt helaas. Vergelijkingssites zoals de Goedkoopste Notaris maken de markt transparant en zetten de prijzen onder druk. En dus ook de omzet uit onroerend goed akten. De omzet uit de familiepraktijk (testamenten) en ondernemingspraktijk (oprichtingen en opheffingen) groeit nog door vergrijzing en toename van het aantal starters. Investeer in marketing voor notarissen.

Kies of verlies

De markt dwingt ieder kantoor om een duidelijke strategische keuze te maken. Prijsconcurrentie, digitalisering, blockchain en de impact van wetgeving leiden tot een tweedeling:

Enerzijds kantoren met een hoge mate van standaardisering, lage marges en hoge volumes. Anderzijds kantoren met een uitgebreide advisering van klanten en een hogere marge.

Geen duidelijke keuze maken leidt tot een gevaarlijke positie in de ‘grijze middenmoot’. Met de toetreding van branchevreemde partijen (zoals advocaten, vrij gevestigde adviseurs en de HEMA) betekent dat als snel het einde van het kantoor.

Investeer in marketing voor notarissen

In ons boek ‘De groeiformule voor zakelijke dienstverleners’ staan enkele zeer succesvolle cases beschreven uit het notariaat. In alle gevallen is duidelijk gekozen voor een van de genoemde verdienmodellen. En in alle gevallen is nadrukkelijk geïnvesteerd in marketing. Voor meer bekendheid, een duidelijk profiel en nieuwe producten. Stap één is prioriteiten bepalen. Doe het marketing assessment, lees het boek of neem gewoon eens contact op voor een inspirerend gesprek!